Tryghed og selvhjulpenhed

For de mindste er tryghed, individuel hensyntagen samt den første leg i form af undersøgelse og efterligning af og manipulering med omgivelserne, nøgleord.

For de lidt større er også udvikling til at blive selvhjulpne og sociale meget vigtigt. At kunne opfylde egne behov, som for eksempel at tage tøj og fodtøj af og på, gå på toilettet, tage noget at drikke og pakke sin mad op. At kunne lege sammen og få gode kammerater. Opleve selv at sætte egne behov og lyster til side for at få legen til at fungere. Tage hensyn til de andre børn, hjælpe hinanden og lære at løse konflikter er alt sammen vigtige kompetencer. Samtidig med at der skal være forståelse for børnenes formåen og handlinger i forhold til deres alder, personlighed og udvikling.

 

Fordybelse

Vi lægger vægt på at skabe ro og omgivelser, der giver børnene mulighed for at fordybe sig i leg, alene eller sammen med andre. Legen er vigtig for børnenes udvikling. Det ses bl.a. ved, at børn aldrig leger en leg, der ikke har betydning for dem. Vi begrænser derfor faste aktiviteter og giver ofte børnene mulighed for at sige nej til et tilbud om tur eller aktivitet.

Aktiviteter, der sættes i gang, legetøjet, der anskaffes, og indretningen af rummene i grupperne tager udgangspunkt i børnene – i de interesser og behov, der rører sig i gruppen for tiden. Andre aktiviteter udspringer af de voksnes interesser og ideer, hvilket vi anser for godt, da den voksnes interesse virker inspirerende på børnene.

 

Medbestemmelse og børnesyn

Det skal være sjovt og hyggeligt at være i Humlebien. Vi har ikke regler for alting, men hylder et rart samvær efter almindelige leveregler med nærværende voksne. Vi ønsker dog at påvirke børnene til et positivt, fordomsfrit og kreativt livssyn, hvor de lærer respekt for medmennesker, uanset race, religion og nationalitet. Børnene bestemmer over sig selv under hensyntagen til andre, indenfor de rammer, der er. Børnene bestemmer i spørgsmål, hvor den voksne vurderer, at barnet er rimeligt i stand til at overskue konsekvenserne af sit valg. Vi synes, det er vigtigt ikke at overdænge et barn med for mange valg. Vi tager ofte udgangspunkt i det, barnet selv giver udtryk for at ville bestemme.

Alle børnene har en personlig mappe, der følger dem fra start til slut i Humlebien, og som de får med sig, når de holder op. Her er billeder, tegninger og små historier fra tiden i Humlebien.

 

Evaluering af pædagogisk praksis

Februar 2023 – Fastelavn, stuevis

Mål/Særlig hensigt: Fastholde og udføre kulturel tradition i huset såvel som nationalt. Give børnene en særlig dag i udklædningens tegn.

Vi ønsker at blive klogere på: Om vores dag med fastelavns-traditioner og -aktiviteter fungerer. Er der noget som skal laves om? Nye tiltag?

Praksis (Hvad gør vi?): Børnene kommer udklædte. Vi synger fastelavnssange med dem, tager stuefotos og slår Katten af tønden. Tønderne er af pap og slår med grydeskeer. Hver stue har købt slik/godter så det passer aldersmæssigt med deres børn. Efter tøndeslåning har vi helt almindelig dag i Humlebien. Dog med udklædning.

Data (Hvilke metoder vil vi bruge til at indsamle data og viden?): Observere børnene under aktiviteterne. Særlig opmærksom på om det er for kaotisk for børnene. Nyder de at være udklædte? Er det for meget/for anderledes for de små børn?

Analyse (Hvordan gik det så?): Det gik godt. Alle børnene var glade – dog få af de små som græd over udklædningen – de fik kolde fødder da de skulle ind på stuerne. Men til de store børnehavebørn, skal vi have købt nogle bat/andre redskaber til at slå med, da tønden blev slået for hurtigt ned.

Anvendelse på gulv (Hvad fik vi ud af det?): Vi fandt ud af at vores fastelavns-tradition fungerer rigtig godt. Dog kan vi bruge vores nye viden, til at justere og gøre det bedre næste år.

 

 

November 2022 – Halloween krea-værksted

Mål/Særlig hensigt: At skabe en fælles aktivitet på tværs af stuerne.

Vi ønsker at blive klogere på: Vi har aldrig prøvet det før (at samle børnene på tværs af stuer og alder på én stue til fælles værksted) – så vi er nysgerrige på om det kan lade sig gøre med så stort et aldersspænd.

Praksis (Hvad gør vi?): Halloween maling efter skabelon. Vi sad ved to borde. Først kom Sol & Stjernestuen ind med en gruppe og derefter kom børnehaven.

Data (Hvilke metoder vil vi bruge til at indsamle data og viden?): Observere børnene under aktiviteterne.

Analyse (Hvordan gik det så?): Vi så deltagende og nysgerrige børn. De var alle med og interesserede i aktiviteten. Vi voksne fik mulighed for at tale med børnene på tværs i huset.

Anvendelse på gulv (Hvad fik vi ud af det?): Til vores næste værksted vil vi lave lidt om i grupperne, så børnene mødes endnu mere på tværs af stuerne. Vi fortsætter med at lave det samme produkt fra 0-6 år.

 

 

Oktober 2022 – Storegruppen på mellemstuen

Mål/Særlig hensigt: De ældste på stuen får et fællesskab, som kun de har. Øve hvordan man går på tur, modtage besked fra de voksne, være opmærksomme på hinanden og ikke kun sig selv.

Vi ønsker at blive klogere på: Hvordan vi styrker fællesskabet for lige denne gruppe børn (3-4årige), samt hvor de er ift. “trafiksikkerhed”.

Praksis (Hvad gør vi?): Gå en tur uden andet formål end ovenstående.

Data (Hvilke metoder vil vi bruge til at indsamle data og viden?): Observere mens vi er på tur.

Analyse (Hvordan gik det så?): Det var svært for dem at skulle gå og være opmærksomme på os, og hvad vi sagde til dem. Vi havde en hyggelig tur, hvor vi kunne mærke de følte et fællesskab ved kun at være dem (de store) på denne tur.

Anvendelse på gulv (Hvad fik vi ud af det?): Vi ønsker at gøre det til en fast aktivitet ca. en gang om måneden, altså kun for storegruppen, for at have fokus på deres fællesskab.

 

 

September 2022 – Hviletime i børnehaven

Mål/Særlige hensigt: Et break i hverdagen for både krop og sind. Fokus på Low Arousel.

Vi ønsker at blive klogere på: Har hviletimen effekt? Gør det noget godt for børnenes trivsel?

Praksis (Hvad gør vi?): 1 times oplæsning, lydbog, tegnefilm, ligge på madras og have dæmpet belysning. Ingen snak/leg.

Data (Hvilke metoder vil vi bruge til at indsamle data og viden?): Observere deres leg/humør/energi når de står op fra hviletimen. Kommunikere i teamet hvad vi oplever og ser.

Analyse (Hvordan gik det så?): Børnene kommer roligt igang med leg og aktiviteter efter hvile. Vi oplever færre konflikter. Undgår “ulvetimen” pga. mere oplagte og friske børn.

Anvendelse på gulv (Hvad fik vi ud af det?): Gladere børn, samt nærvær, ro og fordybelse uden kaos og forstyrrende elementer.