For de mindste er tryghed, individuel hensyntagen samt den første leg i form af undersøgelse og efterligning af og manipulering med omgivelserne, nøgleord.

For de lidt større er også udvikling til at blive selvhjulpne og sociale meget vigtigt. At kunne opfylde egne behov, som for eksempel at tage tøj og fodtøj af og på, gå på toilettet, tage noget at drikke og pakke sin mad op. At kunne lege sammen og få gode kammerater. Opleve selv at sætte egne behov og lyster til side for at få legen til at fungere. Tage hensyn til de andre børn, hjælpe hinanden og lære at løse konflikter er alt sammen vigtige kompetencer. Samtidig med at der skal være forståelse for børnenes formåen og handlinger i forhold til deres alder, personlighed og udvikling.

Vi lægger vægt på at skabe ro og omgivelser, der giver børnene mulighed for at fordybe sig i leg, alene eller sammen med andre. Legen er vigtig for børnenes udvikling. Det ses bl.a. ved, at børn aldrig leger en leg, der ikke har betydning for dem. Vi begrænser derfor faste aktiviteter og giver ofte børnene mulighed for at sige nej til et tilbud om tur eller aktivitet.

Aktiviteter, der sættes i gang, legetøjet, der anskaffes, og indretningen af rummene i grupperne tager udgangspunkt i børnene -i de interesser og behov, der rører sig i gruppen for tiden. Andre aktiviteter udspringer af de voksnes interesser og ideer, hvilket vi anser for godt, da den voksnes interesse virker inspirerende på børnene.

Det skal være sjovt og hyggeligt at være i Humlebien. Vi har ikke regler for alting, men hylder et rart samvær efter almindelige leveregler med nærværende voksne. Vi ønsker dog at påvirke børnene til et positivt, fordomsfrit og kreativt livssyn, hvor de lærer respekt for medmennesker, uanset race, religion og nationalitet. Børnene bestemmer over sig selv under  hensyntagen til andre, indenfor de rammer, der er. Børnene bestemmer i spørgsmål, hvor den voksne vurderer, at barnet er rimeligt i stand til at overskue konsekvenserne af sit valg. Vi synes, det er vigtigt ikke at overdænge et barn med for mange valg. Vi tager ofte udgangspunkt i det, barnet selv giver udtryk for at ville bestemme.

Alle børnene har en personlig mappe, der følger dem fra start til slut i Humlebien, og som de får med sig, når de holder op. Her er billeder, tegninger og små historier fra tiden i Humlebien.