Vi er 11 fastansatte i Humlebien; 9 pædagoger og 2 medhjælpere, hvoraf den ene pædagog er vores daglig leder, som er ca. 50/50 på gulv og på kontor, og en anden pædagog er vores souschef, som primært er på gulv.

 

Ledelsen

Stine Storch (leder)

Linda Søberg Kallehauge (souschef)

 

Himmelstuen

Linda (pædagog)

Katrine (pædagog)

Julie (pædagog) PÅ BARSEL

Signe (pæd. medhjælper) BARSELSVIKAR

 

Sol & Stjernestuen

Louise (pædagog)

Majken (pædagog)

Julie (pædagog)

Alfie (pæd. medhjælper)

 

Børnehaven

Stine (pædagog)

Heidi (pædagog)

Karina (pæd. medhjælper)

Anton (pædagog)

 

Antal børn pr. medarbejder

Antal børn pr. ansat på Himmelstuen (½-2 år) 3,3
Antal børn pr. ansat på Sol & stjernestuen (1½-4 år) 4,5
Antal børn pr. ansat på Børnehaven (3-6 år) 5,5

Andel pædagogisk uddannet personale     72,7%

Personalets gennemsnitlige anciennitet

Pædagogisk uddannet personale 12,4 år
Pædagogmedhjælpere 15 år

Vikarer
Vi prioriterer at have faste vikarer i Humlebien. Vi har et par ekstra hænder i form af en fast vikar med, når vi går på musikskolen. Vi benytter vikarer ved ferie, kurser og sygdom i nødvendigt omfang, tilpasset børnetal, økonomi og de muligheder, vi har for at skaffe vikarer. Derfor er det VIGTIGT at melde ferie og fridage til stuen, så vi ikke sætter vikar på unødvendigt.

Personalepolitik
Vi synes, at det er godt, at personalet er sammensat af folk med forskellig alder, køn, interesser og talenter. På den måde favner vi bredest, både i forældre- og børnegruppen. Vi tilbyder kurser, som er relevante for vores pædagogik til alle medarbejdere for at højne den faglige standard, så vi fortsat kan udvikle Humlebien til et inspirerende og godt sted for både børn, forældre og personale.

Organisering i grupper
Vi er opdelt i 3 grupper: I stueetagen har vi Himmelstuen med de 10 yngste børn i alderen ½- ca. 2 år, to pædagoger, hvoraf den ene er souschef, samt en pæd. medhjælper.

Ved siden af er Sol & Stjernestuen med de 18 mellemste børn i alderen ca. 2 – ca. 3 år, 3 pædagoger og en pæd. medhjælper. Dette er en mellemgruppe med både børnehave- og vuggestuebørn.

På 1. sal har vi Børnehaven med de 22 ældste børn i alderen 3-6 år, tre pædagoger, hvoraf den ene er leder, samt en medhjælper.

Da børnene kun kan rykkes videre i grupperne, når de store børn går i skole, eller hvis nogen flytter, har vi sørget for en stor elasticitet aldersmæssigt i grupperne. Alt efter den aktuelle børnegruppe kan børnene altså rykke til Børnehaven når de er i alderen 2 – 4 år.

DET ER VIGTIGT AT MAN SOM FORÆLDRE ER INDSTILLET PÅ DET. Vi vil dog altid sørge for at ingen bliver ladt alene tilbage uden alderssvarende kammerater i en gruppe.