Vi er 12 fastansatte i Humlebien; 10 pædagoger og 3 medhjælpere – den ene medhjælper er midlertidig barselsvikar.

Den ene pædagog er vores daglig leder, som er ca. 60/40 på kontor og gulv, og en anden pædagog er vores souschef, som primært er på gulv. Fra marts 2023 er vores leder på barsel, hvorfor vores souschef fungerer som konstitueret leder imens.

 

Ledelsen

Stine Storch (leder) PÅ BARSEL

Linda Søberg Kallehauge (souschef) KONSTITUERET LEDER

 

Himmelstuen

Linda (pædagog + konstitueret leder)

Katrine (pædagog)

Julie (pædagog)

 

Sol & Stjernestuen

Louise (pædagog)

Majken (pædagog)

Julie (pædagog)

Alfie (pæd. medhjælper)

 

Børnehaven

Stine (pædagog) PÅ BARSEL

Heidi (pædagog)

Karina (pæd. medhjælper)

Anton (pædagog)

Sussi (pædagog)

 

Antal børn pr. medarbejder

Antal børn pr. ansat på Himmelstuen (½-2 år) 3,3
Antal børn pr. ansat på Sol & stjernestuen (1½-4 år) 4,5
Antal børn pr. ansat på Børnehaven (3-6 år) 5,5

Andel pædagogisk uddannet personale     77 %

Personalets gennemsnitlige anciennitet

Pædagogisk uddannet personale 12,4 år
Pædagogmedhjælpere 15 år

Vikarer
Vi prioriterer at have faste vikarer i Humlebien. Vi har et par ekstra hænder i form af en fast vikar med, når vi går på musikskolen. Vi benytter vikarer ved ferie, kurser og sygdom i nødvendigt omfang, tilpasset børnetal, økonomi og de muligheder, vi har for at skaffe vikarer. Derfor er det VIGTIGT at melde ferie og fridage til stuen, så vi ikke sætter vikar på unødvendigt.

Personalepolitik
Vi synes, at det er en fordel, at personalet er sammensat af folk med forskellig alder, køn, interesser og talenter. På den måde favner vi bredest, både i forældre- og børnegruppen. Vi tilbyder kurser, som er relevante for vores pædagogik til alle medarbejdere for at højne den faglige standard, så vi fortsat kan udvikle Humlebien til et inspirerende og godt sted for både børn, forældre og personale.

Organisering i grupper
Vi er opdelt i 3 grupper: I stueetagen har vi Himmelstuen med de 10 yngste børn i alderen ½- ca. 2 år, tre pædagoger, hvoraf den ene er souschef, og lige nu har vi en pæd. medhjælper som barselsvikar for den ene pædagog.

Ved siden af er Sol & Stjernestuen med de 18 mellemste børn i alderen ca. 2 – ca. 3 år, 3 pædagoger og en pæd. medhjælper. Dette er en mellemgruppe med både børnehave- og vuggestuebørn.

På 1. sal har vi Børnehaven med de 22 ældste børn i alderen 3-6 år, tre pædagoger, hvoraf den ene er leder, samt en medhjælper.

Da børnene kun kan rykkes videre i grupperne, når de store børn går i skole, eller hvis nogen flytter, har vi sørget for en stor elasticitet aldersmæssigt i grupperne. Alt efter den aktuelle børnegruppe kan børnene altså rykke til Børnehaven når de er i alderen 2 – 4 år.

DET ER VIGTIGT AT MAN SOM FORÆLDRE ER INDSTILLET PÅ DET. Vi vil dog altid sørge for at ingen bliver ladt alene tilbage uden alderssvarende kammerater i en gruppe.