Humlebien er en forældreoprettet daginstitution i Frederiksberg Kommune, som har eksisteret som pulje institution siden april 1992. Humlebien er pr. 01.11.08 overgået til at være en privat institution.

 

Vi er en privat integreret daginstitution med 50 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 grupper:

 

Himmelstuen

De 10 yngste børn i alderen ca. 10 mdr. – ca. 2 år

Sol & Stjernestuen

De mellemste 18 børn i alderen ca. 2 år – ca. 3 år

Børnehaven

De 22 ældste børn i alderen ca. 3-6 år.

 

Vi er forældre- og medarbejderstyret.

Driften varetages primært af leder, men også forældrebestyrelse og souschef er inde over.

Ligesom andre kommunale institutioner modtager vi et månedligt tilskud pr. barn fra Frederiksberg Kommune, som er vores hjemkommune. Forældrebetalingstaksten for en plads i Humlebien, kan variere med op til 10 % i forhold til den kommunale takst. Forældrene kan søge friplads og få søskenderabat i kommunen på samme vilkår, som i andre institutioner.

Forældrene har, fra Humlebiens start, betalt kr. 100,- om måneden til økologisk mælk, frugt og brød, og det skal de fortsat. Betalingen herfor opkræves sammen med forældrebetalingen. Derudover betaler forældrene for børnenes deltagelse i musikskolen, som de ældste 36 børn i huset går til fast hver onsdag.

Leder:

Stine Storch

Souschef:

Linda Søberg Kallehauge

 

Forældrebestyrelse:

Forperson: Thomas Sønderby Jepsen

Kasserer: Michael Jannerup Andersen

Sekretær: Mette Ege

Anne Kathrine Oxenvad

Christian Overby

Nadja Loran

Emilie Frantzen

Suppleanter: David Møller, Jakob Lerche Jørgensen