Humlebien har sin egen venteliste.

Vi har rundvisning hver onsdag kl. 9.30. Tilmelding er ikke nødvendig. Efter rundvisning er der mulighed for at skrive jeres barn op på ventelisten samt stille spørgsmål til Stine.

Ledelse og forældrebestyrelse har besluttet at pr. 01.03.2020 skal der betales et engangsbeløb til Børnehuset Humlebien for at stå på ventelisten.

Der skal overføres et gebyr på kr. 200,- pr. barn, der ønskes på ventelisten.

Den første onsdag i måneden tjekker ledelsen om pengene er overført, hvorefter ansøgningsskemaet bliver opbevaret på ventelisten. Hvis gebyret ikke er overført, bliver ansøgningsskemaet makuleret.

Den første onsdag i måneden sender ledelsen ligeledes en mail med bekræftelse af overførslen, så forældrene ved at de nu står på ventelisten.

Kr. 200,- overføres til konto 6485 2015599 (Handelsbanken). Skriv barnets fulde navn i kommentarfeltet på overførslen hvis muligt. Alternativt skrives moders eller faders fulde navn.

 

Når der starter nye børn i Humlebien er det oftest børn til vuggestuegrupperne, men til tider er der brug for ældre børn – så det er ikke umuligt at få plads til jeres børnehavebørn hernede.

Når der bliver en plads ledig, vælger ledelsen et barn fra ventelisten, som passer til den pågældende børnegruppe, som tilbydes pladsen.

Børnene fra ventelisten vælges ud fra forskellige kriterier:

  • Små søskende tilbydes plads først efter behovsdato og alder.
  • Dernæst ser vi på den gruppe hvor den ledige plads er, og vælger et barn, der passer til gruppen. Vi lægger vægt på en alders- og kønsfordeling, så der er grundlag for kammeratskaber mellem grupper af børn på samme alder og med samme køn.
    Vi ser på aldersfordelingen i huset. Vi bestræber os på at have en jævn aldersfordeling, så vi ikke skal skifte hele grupper ud på en gang. Samtidig opretholder vi på den måde en stabil økonomi, da børn under 2 år og 10 mdr. giver større tilskud.
  • Dernæst tilbyder vi pladserne til børn i nærområdet, da vi mener, at det er godt for børnene, at de bor i nærheden af deres kammerater, og at de senere har mulighed for at følges ad til de samme skoler.
  • Vi tilbyder herefter pladserne i den rækkefølge, børnene er skrevet op.