Mødetidspunkt

Der er ikke noget fast mødetidspunkt i Humlebien.
Himmelstuen holder morgensamling kl. 9.00 og Sol & Stjernestuen 9.15. Vi ser gerne at børnene er afleveret inden samling, eller efter samling, så pædagoger og børn ikke bliver forstyrret i deres morgensamling, fordi der skal afleveret børn midt i det hele.
Hvis børnene skal med på tur eller deltage i en planlagt aktivitet om formiddagen, og derfor skal møde før et bestemt tidspunkt, vil det fremgå af opslag ved døren eller meddeles på stuerne.

Hvis barnet holder fri eller er sygt, beder vi forældrene give besked til pågældende stue via en SMS senest kl. 9.00 af hensyn til dagens planlægning. Ved en kort besked, som fx fri eller sygdom, foretrækker vi en SMS, så det forstyrrer mindst muligt – I er selvfølgelig altid velkomne til at ringe og få en snak med en af stuens pædagoger ved længere beskeder.

Vi henstiller til, at børn og forældre er ude af huset på det tidspunkt, hvor institutionen lukker.

 

Musikskole

Hver onsdag fra kl. 9.30 går vi på Musikskole; Musikhøjskolen på Smallegade.
Først går Sol & Stjernestuen derover med deres 12 ældste børn og derefter hele børnehaven. En musiklærer står for forløbet, som er tilpasset børnenes alder. På den måde lærer personalet, som er med, også noget.

De 6 yngste børn på Sol & Stjernestuen bliver hjemme med Himmelstuens 4 ældste børn og laver sammen rytmik på Sol & Stjernestuen med en stuepædagog. De mindste børn på Himmelstuen laver deres egen rytmik, hvor de hører musik, danser og tager sanselegetøj frem.

 

 

Madpolitik

Alle børn har madpakke med hjemmefra til frokost. Vores køkken er et almindeligt familiekøkken og derfor ikke egnet som institutionskøkken. Vi ser madpakkerne som et positivt element. Kvaliteten af madpakkerne har vi altid oplevet som OK, sunde og nærringsrigtige. Børnene betragter madpakkerne som en hilsen hjemmefra. Noget særligt, som deres forældre har lavet til dem, og som de ofte er stolte af. Børnene bytter madder og giver hinanden smagsprøver. De får ideer til deres egen madpakke, og de får smagt forskellige ting.

 

Middagshvile

Vi har valgt at holde middagshvile i Humlebien, som beskrevet i afsnittet ”hverdagsprogram og faste aktiviteter”. De fleste børn har en lang ”arbejdsdag” i institutionen, og der skal være ro til genopladning for både små og store mennesker. Vi oplever at middagshvilen giver færre konflikter og mere overskud blandt børnene. Desuden undgår vi at være ude i middagstimerne, hvor solen er skarpest.

 

Haven

Vores have er rammen om mange af børnenes udendørs aktiviteter. Vi anvender en fast legepladskonsulent fra Naturlegepladser.dk, som kommer med råd og input, og vi er i 2018 i gang med at finpudse og renovere haven, så den bliver endnu bedre fremover for vores børn.
Haven er indrettet med små kroge hvor børnene kan lege i grupper. Der er gynger, sandkasse, motorikbane, balancebom, plads til beskedent boldspil og et klatretræ.
De ældste børn har en del af haven for sig selv. Den er inddelt så børnene både kan lege i grupper eller fælles. Her er det muligt for de ældste børn at lege uforstyrret af mindre børn, som vil blande sig i legen, og uden voksenopsyn (vi er dog altid lige inde ved siden af i den store have).

En ting som adskiller vores have/legeplads fra andre, er at vi ikke har cykler. Det har vi ikke, fordi der ikke er et underlag og plads, der egner sig for cykler, da stort hele haven er tildækket med sand. Når der ikke er cykler, sikrer vi os at de yngste i huset ikke bliver “kørt ned” eller kommer til skade af større børn med masser af fart på.

 

Afhentning af større søskende

Pr. 01.03.2020 har ledelsen i samarbejde med forældrebestyrelsen og personalegruppen, samt gode råd fra Frederiksberg Kommune, besluttet at større søskende skal være 13 år før de må hente.

Vi er klar over at der er kæmpe forskel på børn, og nogle sagtens kan hente i en alder under 13 år – men for at gøre det lettere for os, og ikke mindst mest sikkert, er vi kommet frem til denne aldersgrænse, så der ikke bliver taget nogle fejlvurderinger.

 

Syge børn

Er barnet sygt må det ikke komme af to grunde. På grund af barnets velbefindende og på grund af smittefare for andre i institutionen. Retningslinjerne for hvornår børn er syge, og derfor ikke må komme i institution, som vi skal følge, er udstukket af Sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis et barn bliver sygt i dagens løb, kontakter vi forældrene, så barnet kan blive hentet. Vi betragter barnet som sygt, hvis det har feber eller har det dårligt. Med dårligt mener vi, at barnets adfærd afviger fra det normale ved at være klynkende/grædende, utrøsteligt og hængende, så det ikke kan deltage i den almindelige hverdag, herunder aktiviteter ude og inde. Ofte får barnet det bedre derhjemme i rolige omgivelser, med en voksen der har tid til at tage sig af et sygt barn.

 

Eksterne samarbejdspartnere

Vi kan søge råd og vejledning om børnene, i samråd med forældrene, hos pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejersken, kommunal læge, talepædagog, ressourcekonsulenter og den pædagogiske konsulent.

 

Udmeldelse/flytning

Udmeldelse af Humlebien skal ske SENEST 2 MÅNEDER FØR FLYTNING pr. den 1. eller 15. i måneden.

UDMELDELSESDATOEN SKAL VÆRE DEN SAMME DATO SOM FRAFLYTNINGSDATOEN TIL FOLKEREGISTRET.

Hvis den er før risikerer man efterfølgende en regning fra Humlebien. Har man f.eks. udmeldt sit barn til slutningen af måneden og flytter folkeregisteradresse midt i samme måned, vil fraflytningskommunen ikke betale tilskud til de sidste 14 dage. Humlebien mister derfor tilskud for 14 dage, som vi i givet fald vil kræve betalt af de fraflyttende forældre.

Siden januar 2004 har forældrene, i flg. loven, ret til at få sine børn passet på tværs af kommunegrænserne. Det betyder at man godt kan beholde sin plads i Humlebien selvom man flytter til en anden kommune. Dog skal man være opmærksom på at kommunerne administrerer loven forskelligt, hvilket betyder at det kan blive væsentligt dyrere, at lade sit barn blive gående i Humlebien.

SÅ DERFOR hvis I går i flyttetanker, så undersøg i tilflytningskommunen, i god tid, hvad det betyder, for jer, hvis I gerne vil have at jeres barn/børn skal blive gående i Humlebien.