Persondataforordning – juni 2018

 

 1. Personale – nuværende
 2. Personale – tidligere ansatte
 3. Indmeldte børn
 4. Børn på venteliste
 5. Udmeldte børn
 6. Ansøgninger

 

 1. Personale – nuværende

Alle personfølsomme oplysninger på nuværende personale bliver opbevaret i pågældende stuemapper aflåst i skab på kontoret. Personalet er blevet informeret om hvordan ledelsen beskytter deres oplysninger.

 1. Personale – tidligere ansatte

Alle personfølsomme oplysninger på tidligere ansatte i Humlebien bliver opbevaret i 5 år efter opsigelse/endt arbejdsforløb. Disse bliver opbevaret i aflåst skab på kontoret, hvorefter de bliver makuleret.

 1. Indmeldte børn

Alle personfølsomme oplysninger på indmeldte børn i Humlebien bliver opbevaret i aflåst skab på kontoret. Når barnet går ud af Humlebien bliver disse oplysninger gemt i 5 år, hvorefter de bliver makuleret. Forældrene til nuværende indmeldte børn (maj 2018) har modtaget mail med informationer om dette.

 1. Børn på venteliste

Alle personfølsomme oplysninger på børn der er skrevet op på vores venteliste, bliver opbevaret i aflåst skab på kontoret. Vi gemmer oplysningerne indtil barnet fylder 6 år, da det derefter ikke er relevant at stå på ventelisten. Derefter bliver oplysningerne makuleret. Forældre som skriver sit barn på venteliste, modtager disse informationer i fysisk form under rundvisningen.

 1. Udmeldte børn

Når børn udmeldes fra Humlebien bliver deres personfølsomme oplysninger makuleret 5 år efter de er gået ud. Vi tillader os at henvende os til gamle børn og forældre fra Humlebien, ved fx jubilæum eller husets runde fødselsdage.

 1. Ansøgninger

Når Humlebien modtager elektroniske ansøgninger, opfordrede som uopfordrede, bliver de ført over i en separat mappe i mailindbakken, hvorefter de slettes efter 1 måned. Fysiske ansøgninger bliver opbevaret i aflåst skab på kontoret, hvorefter disse også bliver makuleret efter 1 måned.

 

 

Privatlivspolitik

Foto og video:

Der tages kun billeder af de børn, hvor vi, med en underskrift fra forældre, har fået lov til det. Dette bliver der skrevet under på ved barnets indmelding.

Når vi tager billeder eller videoer af børnene, er det til brug til dokumentation af vores pædagogiske planlagte aktiviteter, samt hverdagens små og store øjeblikke der med glæde kan deles med forældre på stuernes opslagstavler. Vi laver ofte en video af dagens gang, aktiviteter, rutiner samt sjove/hyggelige stunder, som kan fremvises på forældremøder, for at give forældrene et indblik i deres barns dag i Humlebien.

Der udover tages der billeder af børnene til deres garderobeplads (på Himmelstuen og Sol & Stjernestuen), og til børnehavens fælles velkomstareal. En gang om året tages der gruppebilleder af hver stues børn med tilhørende personale. Gruppebilledet hænges op på stuens opslagstavle eller sættes i ramme på pågældende stue – og vi sender dem også ud til alle forældrene.

De billeder der bliver taget i løbet af barnets tid i Humlebien, bliver gemt i barnets Humlebi-mappe, som barnet får med hjem på sin sidste dag, til minde om årene i Humlebien.

Der må IKKE tages billeder eller video af ANDRE BØRN END SIT EGET, hverken i Humlebien eller hvis vi er hjemme til fødselsdag. Vi tager meget gerne billeder til fødselsdage som dokumentation og til minde, der kommer i barnets Humlebi-mappe. Af respekt for forældrenes private arena, spørger vi altid om lov til at tage billeder hjemme til fødselsdag.

 

Kontakt via mail:

Vi vil forsøge at besvare alle mails hurtigst muligt. Stine har både tid på gulv sammen med børnene, og tid på kontoret, så det er ikke hver dag der bliver tjekket mails eller besvaret kontor-telefon eller beskeder.

Stine har fast kontortid onsdag 8.30 – 15.00.

 

Humlebiens hjemmeside:

Hjemmesiden skal, sammen med den almene personlige kommunikation, fungere som institutionens vindue udadtil og indgår som centralt led i institutionens kommunikation med omverdenen.


Brugen af vores hjemmeside er anonym.

 • Institutionen registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig.
 • Ingen persondata videregives eller sælges til tredjepart.
 • Vi registrerer hverken din IP-adresse eller benytter os af Cookies.

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider vores brugere anvender mest.

Vi indsamler følgende informationer om dit besøg på vores hjemmeside:

 • URL (www-adresse på den side du besøger hos os)
 • Tidspunkt for hvornår den enkelte side er blevet besøgt
 • Referrer (Den side du kommer fra, fx hvis du har fundet siden hos Google)
 • Ord der søges på i søgefunktionen

Du kan læse mere om borgernes IT-sikkerhed på www.it-borger.dk