Indkøring af børn, små og store snakke

Et godt samarbejde med forældrene er vigtigt. Derfor mener vi, at der skal være god tid til indkøring af nye børn, hvor nye forældre og børn får mulighed for at lære personale, børn og hverdagen på stuen og i huset at kende og omvendt.

Indkøring aftales med den stue, hvor barnet skal starte. I hverdagen er der mulighed for at få en snak med personalet om løst og fast fra barnets dag i Humlebien, eller om hvordan det går derhjemme, hvor barnet kan inddrages i samtalen.

Større problemfyldte spørgsmål, vil vi helst ikke tale om hen over børnenes hoveder. Dér beder vi forældrene sige til os, hvis de har noget de gerne vil tale med os om, så finder vi et passende tidspunkt snarest muligt. Ligeledes kontakter vi forældrene hvis der er noget vi har behov for at tale med dem om.

 

Opslagstavler og nyhedsbreve

Himmelstuen har en opslagstavle i garderoben hvor personalet skriver om, hvad der er foregået om formiddagen. Her skrives også praktiske meddelelser til forældrene.

Sol & Stjernestuen har ligeledes en tavle i garderoben, hvor der blandt andet skrives om dagens aktiviteter og sange der bliver sunget på stuen. Derudover har de også ofte en iPad hængende, som viser billeder eller video fra dagen der er gået.

I Børnehaven er der ligeledes en opslagstavle, hvor der berettes om, hvad der er foregået om formiddagen, dog lidt mere i stikordsform, som lægger op til en dialog mellem barn og forældre. Derudover er der en bog, hvori der skal skrives, hvis andre end forældrene henter barnet.

Pædagogerne sender nyhedsbreve ud på de pågældende stuer – som regel ved ny årstid. Her står ofte lidt om hvad der sker på stuen, diverse nyheder, praktiske informationer, nye børn eller nyt personale, samt hvilke aktiviteter og arrangementer vi går igang med i den kommende tid.

 

Når børnene hentes af andre end forældrene

Når børnene hentes af andre end forældrene SKAL DET SKRIVES I STUENS KALENDER/BOG AF FORÆLDRENE.

Vi skal have det skriftligt fordi det er et spørgsmål om ansvar, og fordi det kan være en vikar, der er på stuen når barnet hentes, som ikke kender bedsteforældre, større søskende, barnepiger eller andre der henter barnet indimellem.

Når større søskende skal hente, så SKAL DE VÆRE 13 ÅR.

 

Forældresamtaler og forældremøder

På Himmelstuen holdes en trivselssamtale efter ca. 3 måneder, hvor vi snakker om hvordan barnet er faldet til på stuen. Ved skift fra Himmelstuen til Sol & Stjernestuen holdes en overflytningssamtale, hvor der er en pædagog fra hver stue repræsenteret. På Sol & Stjernestuen holdes en samtale, når barnet er faldet godt til, som regel efter ca. 3 måneder. Ligeledes på Sol & Stjernestuen, holdes en 3 års samtale, hvor personalet fortæller om barnets udvikling i institutionen, med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer.

I Børnehaven holdes forældresamtaler i forbindelse med skolestart. Forældresamtaler kan også holdes, hvis forældre eller personale finder anledning til det.

Alle stuerne holder sit eget forældremøde en gang årligt, ofte i efteråret, hvor der tages emner op, som for tiden er aktuelle for forældre, børn og personale. Derudover holdes generalforsamling en gang om året, hvor der er mulighed for at der kan komme en oplægsholder udefra.

 

Arbejdssøndage

Forældrene skal deltage i to arbejdssøndage om året. DER ER MØDEPLIGT. Arbejdssøndagene er en del af det, at have sit barn i Humlebien. Personalet betragter arbejdssøndagene som en vigtig del af samarbejdet. Her yder forældrene en vigtig indsats, til at institutionen kan fungere godt. Her bliver gjort hovedrent, vasket legetøj, ordnet have, lavet små reparationer, malet mm. Vi får dermed mulighed for at spare på udgifterne og forældrene får mulighed for at lære hinanden at kende.

Mange fælles små problemer kan drøftes over spand og klud.

Forældrene inddeles i hold på 8-10 stykker, som alle har børn på samme stue, sammen med en fra personalet. Inden sommerferie perioden går i gang, laves der en plan for det kommende års arbejdssøndage, som gives til alle forældre, så det er muligt at nedskrive datoerne i god tid.

 

”Humlebiens venner” og forældrebestyrelsen

Alle forældre bliver medlem af foreningen ”Humlebiens venner”, som er den forening der driver institutionen, når deres barn indmeldes i Humlebien. Medlemskab koster 15 kr. pr. måned, som opkræves samtidig med forældrebetalingen.

Èn gang om året, i maj, afholdes generalforsamling, hvor alle medlemmer har adgang og stemmeret. Der aflægges beretning og afholdes valg til bestyrelsen. Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der afholdes ca. 9 bestyrelsesmøder om året, hvor leder og souschef altid er deltagende til. Der er i selve forældrebestyrelsen, flere udvalg, fx har vi et have-udvalg, som er det udvalg fra bestyrelsen og ledelsen, som træffer større beslutninger vedrørende vores have og legeplads. De forskellige udvalg aftaler selv hvor ofte de mødes og arbejder med det aktuelle indhold.

Forældrebestyrelsen lægger et stort arbejde i Humlebien i samarbejde med ledelsen. Humlebien har stor gavn af forældrenes forskellige ekspertiser, som vi ofte benytter os af, uanset om det er en regnskabskyndig, håndværker eller jurist.

Forældrebestyrelsen og ledelsen varetager i fællesskab driften af institutionen.